Välkommen till Kulturskolan i Enköping!

  • Torsdag 26 maj klockan 19 i Bergvretenskolans cafeteria – kvällskonsert med bl. a. slagverk-, piano-, blås-, och gitarrelever. Fri entré.
    Tidigare samma dag skolkonsert för elever på skolan.

 

sommarkonsert