Välkommen till Kulturskolan i Enköping!


Kompetensutveckling för Kulturskolans lärare

Under läsåret kommer Kulturskolans personal att delta i studiedagar samt annan fortbildning. Vid dessa dagar kan undervisningen komma att ställas in helt eller delvis. Information om hur just din lektion påverkas får du av din lärare.

  • 23 september. Personaldag för Upplevelseförvaltningens anställda
  • 30 september. Jämställdhetsutbildning

Vill du vara med och påverka i din Kulturskola? Kom på RUM Enköpings årsmöte! RUM Enköping är Kulturskolans elev- och föräldraförening.

Tid: Onsdag 25 september klockan 19:00.
Plats: Orkestersalen, våning 1 på Kulturskolan.
Vi bjuder på fika.