Välkommen till Kulturskolan i Enköping!

  • De pengar som vi samlade in till Majblomman under 2016 uppgick sammanlagt till 6 300 kronor. Stort tack till vår generösa publik som hjälper barn i Enköping med omnejd att få en bättre vardag!
  • Titta gärna på vår presentationsfilm 2017!

  • Vårterminen har startat! Nu ser vi fram emot musikalen Soul sister, demo-vecka med prova på, Kulturskolans sommarkonsert och mycket annat roligt.
  • Du är alltid välkommen att anmäla ditt barn eller dig själv till Kulturskolan.
  • Sök Region Uppsalas kulturstipendier för unga – eller föreslå stipendiater. Region Uppsalas (f.d. Landstingets) kulturstipendier för unga är avsedda att stödja och uppmuntra ungdomars insatser inom olika konstområden som litteratur, film, dans, konst, musik och teater. Stipendiet kan sökas av ungdomar själva och stipendiater kan bli föreslagna.Region Uppsalas kulturstipendier för unga är ett årligt stipendium på totalt 50 000 kr. Antal stipendier kan variera då individer tilldelas stipendium på 5 000 kr och grupper 10 000 kr. Stipendierna kan variera mellan de olika konstområdena. Stipendium kan tilldelas ungdomar som bor eller har sin skolgång i Uppsala län och som lägst fyller 13 år och som högst 20 år under året. Stipendiet kan även tilldelas grupper av ungdomar. Ansökan/förslag på stipendiater ska lämnas på särskild blankett senast 15 februari. http://www.lul.se/sv/Kultur/Stipendier-anslag–bidrag1/#ungdomsstip