Musikal

Från årskurs 4

I musikalämnet på Kulturskolan integrerar vi sång, dans och drama. Vi jobbar med sånger och scener från både egengjorda och färdigskrivna musikaler, där vi får känna på att både sjunga, dansa och spela teater. Vi repeterar torsdagar klockan 17.00-18.00.

Från årskurs 7

Vi jobbar med teknisk sångträning samt scenisk sångframställning, och får träning i att sjunga både i grupp och enskilt. Inom dansen jobbar vi med koreografi, olika dansstilar och uttryck för att förstärka musikalens budskap. Inom drama jobbar vi med röst, kroppspråk, improvisation, rollgestaltning med inriktning mot musikalscenen. Vi repeterar kontinuerligt med strävan att göra en föreställning under vårterminen. Vi repeterar torsdagar 18.20-20.20.

Under läsåret 2016-2017 jobbar musikalkursen med projektet Soul Sister – inspirerad av musiken och historien om Tina Turner.

Musikalen handlar om att bryta ner barriärer genom musik men berör även ämnen som våld, rasism samt visar en viktig del av rockens historia.

I historien följer vi Tina och Ikes liv i både upp- och nedgång, deras passion och krossade hjärtan under hela deras karriär. Det är också en musikal full med hjärta och själ och glittrande musikalnummer.

Beräknad premiär är 23 mars 2017 på Joar Blå och ensemblen består av Kulturskolans yngre och äldre musikalgrupp, rockband, dansare och körer.soul-sister-bild

 

Film från uppförandet av musikalen Olycksbarn i Kulturskolans regi den 12 februari 2013.