Musiklek

Från förskoleklass

Barn i åldern 6-7 år kan delta i vår musiklek. Vi sjunger, rör på oss, spelar på flöjter, bygelgitarrer, tonboxar och rytminstrument. Musikleken främjar barnens motoriska utveckling.

Som en förlängning av musikleken kan man delta i vår instrumentlek, där vi fokuserar på ett särskilt instrument tillsammans i grupp. Musik- och instrumentleken ger en naturlig start inför att så småningom fördjupa sig i att spela ett specifikt instrument på Kulturskolan.

 

Musiklek

 • påverkar språkutvecklingen
 • tränar motoriken (stora och små rörelser)
 • tränar hörseln
 • tränar öga-hand-koordination
 • stärker självkänslan
 • lär ut struktur (vissa ljud på vissa ställen)
 • tränar samarbete
 • lär barnen att ta instruktioner
 • utvecklar fantasin
 • lär barnet att vara medskapare – musikskapare
 • ger oss ett gemensamt språk över alla gränser
 • lär barnet kreativitet – musik av barn, inte för barn.