Singer-songwriterkurs

Från årskurs 7

I singer-songwriterkursen får du vägledning och erfarenhet i att skapa din egen musik. Kursen innehåller bland annat grundläggande musikteori såsom ackord, taktart, skala, tonart, transponering, form med mera. Vi jobbar även med gehörsträning, ackompanjemang på piano och gitarr, text- och melodianalys samt skapande. Vi träffas under längre lektionstillfällen med några veckors mellanrum för vidare skapande hemma.

Kursen avslutas på vårterminen med antingen en konsert eller inspelning av ditt färdigskrivna musikstycke. Vi har även en målsättning att i framtiden kunna erbjuda eleven att göra en musikvideo till sin inspelade låt.

Singer-songwriterkurs på Kulturskolan i Enköping