Avgifter

Elevavgift 3-25 år   450 kronor/termin, max 1 800 kronor per termin och familj
Elevavgift från 25 år2 000 kronor/termin
Instrumenthyra300 kronor/termin
Instrumenthyra från 25 år600 kronor/termin
Ensemble och kör (ej ämnesstuderande)300 kronor/termin