Dans

Dansschema

Måndagar 16.30-17.15Barndans4-5 år
Måndagar 17.15-18.00Barndans balett6 år
Måndagar 18.05-19.20Jazzdans grupp 1från 12 år
Måndagar 19.20-20.35Jazzdans grupp 2från 12 år
Onsdagar 16.30-17.15Jazzdans7-8 år
Onsdagar 17.15-18.00Förberedande balett7-8 år
Onsdagar 18.05-19.05Jazzdans9-11 år
Onsdagar 19.05-20.20Modern dansfrån 12 år
Torsdagar 16.30-17.30Balett9-11 år
Torsdagar 17.30-19.00Balett11-14 år
Torsdagar 19.00-20.30Balettfrån 15 år

Barndans

Under lekfulla former övas barnen i musikalitet, koordination, rums- och kroppsuppfattning, styrka, balans och hållning. Eleven övas i förmågan i hur det är att jobba i grupp och att samarbeta.

Klassisk balett

Klassisk balett är grunden för all konstnärlig dans. Eleven övar hållning, styrka och dansteknik samt samspel mellan rörelser. Smidighet och vighet är också moment som eleven övar.

Jazzdans

Inom jazzdansen jobbar vi med dynamik, smidighet, koordination styrka och kondition. Lektionen startar med en uppvärmning som sedan går över till att man övar olika steg på diagonalen. Lektionen avslutas med en danskombination. Musiken vi använder oss av är allt från traditionell jazzmusik till pop/rock och musikal.

Modern dans

Inom den moderna dansen jobbar eleven med friare rörelser och mycket tyngd och golvrörelser. Eleven övas i flöde, avspänning och kroppsmedvetenhet samt teknik. Lektionen kan också innehålla improvisationsövningar, där eleven får möjlighet att uttrycka sina känslor och arbeta fritt.

Allmänt

Under året arrangerar vi dansföreställningar av olika slag, där alla elever får vara med och visa vad de lärt sig under året. Det är också en viktig del i deras utbildning.

 

 

Höstglöd 2013 UPFs bilder 014klarDans under Höstglöd 2013. Foto: Upplevelseförvaltningen