Elev- och föräldraförening

Kulturskolan i Enköpings lokala elev- och föräldraförening

Som elev på Kulturskolan i Enköping erbjuds du gratis medlemskap och tillgång till det utbud som RUM (Riksförbundet Unga Musikanter) anordnar. Kulturskolans lokala elevförening har möjlighet att komma med förslag och genomföra aktiviteter som kommer eleverna i Enköpings kulturskola till del.

Kulturskolans elev- och föräldraförening är en lokal RUM-förening där elever och föräldrar har möjlighet att påverka verksamheten. Den lokala föreningen består av elev-, föräldra-, och lärarrepresentanter.

Riksförbundet Unga Musikanter, RUM, är en organisation för alla barn och unga som spelar ett instrument, sjunger, dansar eller spelar teater. Bland 40 000 medlemmar och 400 lokalföreningar finns det massor av musik- och kulturaktiviteter av alla olika typer.

Vad gör RUM?

  • ordnar kurser, konserter, workshops, festivaler och mycket annat kul för våra medlemmar
  • samtalar med politiker och myndigheter i frågor som är viktiga för musicerande ungdomar
  • ger medlemmar råd i frågor som handlar om musik, organisation och ekonomi och arbetar för medlemmarna och deras föreningars utveckling.
  • skapar kontakter mellan medlemmar både i Sverige och utomlands.

Om du är medlem i RUM får du

  • tillfälle att träffa och umgås med andra som delar ditt intresse
  • möjlighet att åka på RUM:s kurser, workshops och på MusikRUM-festivalen
  • tidningen RUM’ba hemskickad fyra gånger om året
  • rabatt på RUM:s kurser
  • din förening upplagd på RUM:s webbsida.

Hur är RUM organiserat?

RUM är en ideell organisation med en förbundsstyrelse och 25 olika distrikt där varje distrikt har en egen styrelse. RUM har ungefär 40 000 medlemmar och 400 föreningar över hela Sverige. Föreningarna kan vara allt från en liten ensemble, kör, orkester eller dansgrupp till en stor elevförening på en musik- eller kulturskola.

För mer info se www.rum.se.