Stråkorkestrar

Vi på Kulturskolan tycker att det är både roligt och viktigt att våra elever spelar tillsammans med varandra. Därför finns det möjlighet för alla elever som spelar ett stråkinstrument att delta i en stråkorkester.

Stråkorkestern för de allra yngsta sker i mindre samspelsgrupper och ser lite olika ut från år till år beroende på elevunderlaget.

Vi erbjuder två olika stråkorkestrar enligt följande:

  • En för dig som kommit lite längre och spelat ett par år:
    Stjärnstråket som träffas klockan 18:00-18:40 på torsdagar i Tingshuset.
  • Och en för dig som spelat många år:
    Klockan 17:55-18:55 på onsdagar i Tingshuset.

Om du vill veta mer vänligen kontakta:

Patrik Eriksson fiollärare, patrik.eriksson@enkoping.se
Camilla Martinsson cellolärare, camilla.martinsson@enkoping.se

strak-barnen

Stjärnstråket läsåret 2016/2017. Foto: Peter Martinsson