Välkommen till Kulturskolan i Enköping!


Nyhet!

Ta chansen att anmäla dig eller ditt barn till Kulturskolans elev- och föräldraförening via denna länk:
Bli medlem
Medlemskapet är kostnadsfritt, och föreningen får ett bidrag från Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) för varje medlem, som i sin tur kommer Kulturskolans elever till godo. Läs gärna mer under fliken ”Elev- och föräldraförening”.


Nedan kan du se filmer på de olika instrument vi erbjuder undervisning i.