Välkommen till Kulturskolan i Enköping!


Från och med måndag 3 maj gäller nya parkeringsregler i Enköpings kommun. Det påverkar också parkeringen utanför Kulturskolan. Läs mer här: https://enkoping.se/bo-trafik-och-miljo/resa/parkering-och-tillstand/parkera-i-enkoping.html