Välkommen till Kulturskolan i Enköping!


Glad sommar! Kulturskolan hälsar dig välkommen tillbaka till höstterminen.

Vi har ett fåtal platser kvar inför hösten på följande instrument (årskurs 3 och uppåt):
Blockflöjt, tvärflöjt, oboe, klarinett, saxofon, trumpet, trombon, valthorn, tuba, slagverk.
Det finns också platser kvar i musikproduktion (från årskurs 6) och filmskapande (från årskurs 5).