Musik

Kulturskolan erbjuder ett brett utbud av ämneskurser i musik.

I undervisningen arbetar vi bland annat med grundläggande teknik på instrumentet, musikteori, uttryck och olika musikstilar. Lektionerna kan ske både enskilt och i grupp. Du behöver ha tillgång till ditt instrument hemma för att du ska kunna öva och utvecklas.

Kulturskolan har en bred orkester- och ensembleverksamhet där vi spelar och sjunger tillsammans. Ensemblerna är både ålder- och nivåbaserade. Elever som går ämneskurser på instrument eller sång har möjlighet att medverka i ensemble gratis. Vi har orkestrar, körer, rockband, blockflöjt- brass-, cello-, tvärflöjt-, slagverk-, gitarr-, stråk- och kammarmusikensembler.

För dig som går i minst årskurs 7 och börjar bli duktig på ditt instrument erbjuder vi fördjupningskurs i musik. Då får du längre lektionstid, teorilektioner med mera. Prata med din lärare om du är intresserad av fördjupningskurs.

Brassinstrument
Körsång
Sång
Slagverk
Stråkinstrument
Stränginstrument
Tangentinstrument
Träblås