Musiklek

Musiklek i förskoleklass – finns på vissa grundskolor i Enköpings kommun

Barn i förskoleklass på en del av Enköpings kommuns grundskolor får del av vår musiklek. Vi sjunger, rör på oss, spelar på flöjter, bygelgitarrer, tonboxar och rytminstrument. Musikleken främjar barnens motoriska utveckling.

Som en förlängning av musikleken kan man på vissa skolor delta i vår instrumentlek, där vi fokuserar på ett särskilt instrument tillsammans i grupp. Musik- och instrumentleken ger en naturlig start inför att så småningom fördjupa sig i att spela ett specifikt instrument på Kulturskolan.

 

Musiklek

 • påverkar språkutvecklingen
 • tränar motoriken (stora och små rörelser)
 • tränar hörseln
 • tränar öga-hand-koordination
 • stärker självkänslan
 • lär ut struktur (vissa ljud på vissa ställen)
 • tränar samarbete
 • lär barnen att ta instruktioner
 • utvecklar fantasin
 • lär barnet att vara medskapare – musikskapare
 • ger oss ett gemensamt språk över alla gränser
 • lär barnet kreativitet – musik av barn, inte för barn.