Sång

I sångundervisningen på Kulturskolan får du utveckla en god och grundläggande röstteknik där vi arbetar bland annat med

 • Andning och hållning
 • Röstens register
 • Kunskap om röstapparaten
 • Resonans och klang
 • Artikulation

Genom att sjunga i olika stilar och genrer får du arbeta med ditt personliga uttryck och din unika röst.

 • Kommunikation och textförmedling
 • Scenisk framställning

Dessutom arbetar vi med

 • Gehöret
 • Rytm och puls
 • Solistisk sång, kanon-, och stämsång
 • Notläsning och musikteori

Undervisningen sker antingen i grupp eller enskilt. Upp till och med årskurs 6 undervisar vi huvudsakligen i grupp eftersom vi ser stora fördelar med att sjunga tillsammans. Från årskurs 7 kan undervisningen ske både i grupp och enskilt.

 

 

sang