Slagverk

De flesta elever som väljer ämnet slagverk börjar oftast med trumset. För att börja spela behöver man ett trumset att öva på, akustiskt eller digitalt. Trumsetet är en liten del av den gigantiska familjen slagverksinstrument.

slagverk

När eleven har spelat en tid  kan han/hon välja att prova andra  slagverksinstrument som till exempel klockspel, vibrafon, xylofon, marimba, timpani (pukor). På dessa kan man spela toner och melodier som man ju inte kan på ett trumset. Då använder man speciella klubbor som kallas ”mallets”.

Vi använder oss också av afrocubanska instrument, till exempel congas och bongos som man spelar på med bara händerna och en mängd små instrument, till exempel koklocka, maracas, claves med mera.

När vi spelar sambaorkester använder vi instrument från Brasilien, till exempel surdo, tamborim, agogo med mera.

Det finns goda möjligheter till ensemblespel när man är slagverkare.

  • Man kan spela i rockband i vår rockskola.
  • Man kan spela i någon av våra blåsorkestrar.
  • Man kan vara med i en slagverksensemble.
Våra slagverkare spelar ur ”Pirates of the Caribbean” på Giget 2019

Här kan du ladda ner mer information som PDF:

Så här sätter du upp ett trumset.