Stråkinstrument

I stråkfamiljen ingår instrumenten violin, viola, cello och kontrabas. På Kulturskolan kan du välja att spela violin, viola eller cello.

Om du väljer att spela ett stråkinstrument kommer du att få individuella lektioner (som nybörjare kan det bli i grupper med två till tre elever), och när du har kommit en bit i utvecklingen med teknik och notläsning kan du delta i en stråkorkester. På dina individuella lektioner spelar vi stycken som går hand i hand med hur mycket du har lärt dig tekniskt, och repertoaren kan vara till exempel folkmusik och klassisk musik. Du kan även komma i kontakt med andra genrer. Dialogen mellan elev och lärare är viktig, eleven får självklart komma med önskemål.

Vi har två stråkorkestrar som är både ålders- och nivåbaserade. Där spelar vi framförallt klassisk musik, men också visor och folkmusik. Vi har i båda orkestrarna en pianist som ackompanjerar. Om du deltar i ensemble/orkesterspel tillkommer inga extra kostnader.

alla-pa-en-bild-2

Foto: Peter Martinsson