Piano/keyboard

piano

Klaviatur är en av de få instrumentgrupperna som kan låta som en hel orkester.  Till klaviaturfamiljen hör bland annat akustiskt och elektroniskt piano, keyboard och den stora flygeln.

När du kommer till oss får du bland annat lära dig

  • Gehörsspel
  • Notläsning
  • Ackordspel
  • Improvisation
  • Spela olika genrer

Det finns även möjlighet att få spela tillsammans med andra, till exempel i något av Kulturskolans band. Du kan även få vara med och spela på någon av Kulturskolans alla konserter.