Avgifter

Elevavgift 3-25 år   510 kronor/termin, max 1 840 kronor per termin och familj
Elevavgift från 26 år 2 240 kronor/termin
Instrumenthyra 7-25 år 360 kronor/termin
Instrumenthyra från 26 år 710 kronor/termin
Ensemble och kör (ej ämnesstuderande) 360 kronor/termin

Vi erbjuder alla nya elever en gratis provlektion, efter denna anses anmälan bindande och eleven debiteras terminsavgift. Terminsavgift och eventuell instrumenthyra betalas för hela terminen, även om eleven avbryter eller inte kan vara med på alla lektioner. Vi erbjuder alla elever som börjar vid terminsstart 26 lektionstillfällen per läsår.