Bostad, tomt eller tomträtt

Du kan köpa eller hyra bostäder, tomter eller tomträtter. Du kan hyra bostäder via Enköpings hyresbostäder, som är kommunens bostadsbolag.