Adresser och namngivning

Om du ändrar, förnyar eller tar bort en bostadslägenhet måste du enligt lag rapportera det till kommunen.

Det gäller dig som äger små- eller flerbostadshus i kommunen. Lägenhetsnumreringen sker utifrån en bestämd standard och går bara att göra på byggnader med en bestämd belägenhetsadress.

På Lantmäteriets webbplats läser du först igenom hur lägenheter ska numreras och hur olika kökstyper, specialbostäder och bostadsareor definieras. Sedan skickar du in blanketten ”Anmälan till lägenhetsregistret” till Enköpings kommun. Blanketten måste vi få senast en månad efter förändring av bostadslägenheten.

Belägenhetsadresser

Belägenhetsadressen anger alltid var en plats finns och är kopplad till geografiska koordinater, oftast i form av en entré eller byggnad. Andra typer av adresser, som postala adresser, behöver inte ange det exakta läget. Den kan lika gärna gå till en postbox eller liknande.

Kommunen ansvarar för att det finns belägenhetsadresser där folk bor eller har sin verksamhet. En belägenhetsadress visar var en plats finns. Den är kopplad till geografiska koordinater.

Namngivning av platser och gator

Det är miljö- och byggnadsnämnden som bestämmer namnen på gator, torg, kvarter och stadsdelar. Det är kommunens namngrupp som tar fram förslag på namn.