Radon

Du kan beställa mätutrustning av kommunen eller från mätlaboratorium för att mäta om du har radon i marken, dricksvattnet eller i husets byggmaterial.

Mätning av radon

Radon är en radioaktiv gas som kan finnas i marken, dricksvattnet eller i husets byggnadsmaterial. Som husägare bör du kontrollera om det finns radon i huset.

Du tar själv provet och skickar in det till analysföretaget. Kostnaden för analysen betalar du till analysföretaget.

När du mäter inomhusluften är det är viktigt att mäta halten i minst två månader under perioden oktober till april.

Två sätt att mäta radon

Det finns två sätt att mäta radonhalt: korttidsmätning och långtidsmätning. En korttidsmätning kan du göra när som helst under året under 7–10 dagar. En långtidsmätning måste du göra under perioden oktober till april och under minst två månader.

Skillnad mellan kort- och långtidsmätning av radon

Korttids- eller snabbmätning är praktiskt när du behöver en fingervisning om radonhalterna, till exempel när du ska köpa eller sälja hus. En långtidsmätning visar årsmedelvärdet i din bostad.

Beställning av dosor för mätning

Kontakta kommunens kontaktcenter så hjälper vi dig att beställa mätdosor. Du kan även beställa mätdosor själv direkt från ett mätlaboratorium. Swedac har ett register över ackrediterade företag som mäter radon i inomhusluft och som du kan beställa mätdosor av.

Enligt Boverkets rekommendationer ska du mäta i minst två rum i bostaden och på varje våningsplan som används som bostad. Mät inte i kök eller badrum. ​Resultatet kommer med posten inom ett par veckor.

Då behöver du göra en radonmätning

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att du gör en radonmätning:

  • om en mätning aldrig har skett eller om det har gått mer än tio år sedan den senaste mätningen.
  • efter en renovering av bostaden. Ibland kan det bli små sprickor i grunden där radongas kan tränga igenom från marken.
  • om bostaden eller fastigheten är byggd med blåbetong. Blåbetong kan orsaka extra höga halter av radon i inomhusluften.
  • om tidigare mätning visade på höga halter och du har gjort åtgärder för att sänka radonhalten.

Om provet visar förhöjda halter av radon

Om provresultatet visar på förhöjda halter av radon behöver du ta reda på orsaken. Du kan ta hjälp av en konsult som har specialistkompetens inom området. Konsulten ger dig råd om lämpliga åtgärder beroende på var radonet kommer från. På Svensk radonförenings webbplats finns en lista med konsulter, men listan är inte komplett då det endast är föreningens medlemmar och övriga kursdeltagare som betalar en årsavgift som står med på listan.

Bidrag för sanering av radon

Du som äger och bor permanent i ett en- eller tvåbostadshus där radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel har tidigare kunnat ansöka om statligt bidrag för att sanera. Det går inte längre.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som förekommer naturligt i marken. Den kan även förekomma i byggnadsmaterial, främst blåbetong. Blåbetong producerades och användes som byggmaterial i hus från 1929 fram till 1975. Långvarig exponering för radon ökar risken att drabbas av lungcancer. Risken är större ju högre radonhalten är i luften.

Protokoll från radonmätning

Om du söker ett protokoll från en radonmätning bör du i första hand kontakta fastighetsägaren eller företaget som har utfört mätningen. Fastighetsägaren får alltid protokollet i original. Du kan också prova att kontakta kommunen. Om radonmätningen är beställd via kommunen får vi ibland en kopia på protokollet. Vi kan ha protokoll sparade från 2014 och framåt.