Elev- och föräldraförening

Kulturskolan i Enköpings lokala elev- och föräldraförening

Som elev i Enköpings Kulturskola har du möjlighet att bli medlem i vår elev- och föräldraförening, RUM Enköping. RUM Enköping är en lokal dotterförening till Riksförbundet Unga Musikanter (RUM). Den lokala styrelsen består av elever, lärare och föräldrar som arbetar för att göra Kulturskolan bättre på olika sätt. Genom en nära dialog med ledningen för Kulturskolan kan vi tillsammans göra verksamheten bättre.

Men varför ska just du/ditt barn bli medlem? Jo, därför att:

* Det är gratis att vara med
* Du/ditt barn får möjlighet att delta på roliga aktiviteter som anordnas av RUM nationellt
* Enskilda elever eller den orkester/teater/dansgrupp där eleven deltar kan söka bidrag för egna aktiviteter, resor m.m. från RUM Enköping eller RUM regionalt
* För varje medlem får RUM Enköping ett bidrag från RUM, som i sin tur får statsbidrag. Pengarna kan RUM Enköping använda för att sponsra olika aktiviteter inom Kulturskolan. RUM Enköping har till exempel betalat resekostnader för flera olika grupper som åkt på studieresor, samt matkostnader vid läger.

För anmälan klicka här: Bli medlem i elev- och föräldraföreningen

För mer info se www.rum.se.