Film

Från årskurs 5

Vi provar på olika moment inom filmproduktion och får grundläggande kunskaper i kamerahantering, ljudinspelning, dramaturgi, planering och agerande framför kameran. Vi som handledare uppmuntrar er som deltagare att jobba självständigt och utveckla ert eget filmöga! Under terminen kommer kursen att beröra

• kamerakunskap
• skådespeleri
• arbete med olika filmgenrer
• för- och efterarbete
• se på, granska och diskutera film, både våra egna och andras.

Kursen består av fyra träffar på fyra timmar vardera. Däremellan ges tillfälle att arbeta självständigt med ditt projekt, både vad gäller planering och editering av film. Kursen avslutas vid fjärde träffen med en gemensam filmvisning och fika.