Gitarrensemble

Spela i gitarrensemble!

Ett perfekt tillfälle att få spela tillsammans och att få öva med två lärare, en gång i veckan.

Torsdagar klockan 18.00-18.40
Nivå 1: Från spelår 2 och uppåt. Du behöver inte kunna spela efter noter än.

Torsdagar klockan 18.40-19.20
Nivå 2: Vi spelar flerstämmig, noterad musik samt gehörsspel.

Välkommen!