Musik i årskurs 2

I flertalet av kommunens grundskolor är Kulturskolan delaktig i musikundervisningen. Tillsammans utvecklar och fördjupar vi arbetet från musikleken och jobbar vidare med grundskolans mål i ämnet musik.