Vanliga frågor

Vad vill vi som jobbar på Kulturskolan?

Vi vill göra vårt bästa för att du som elev skall trivas och känna dig trygg hos oss. Vi vill hjälpa dig att känna glädjen i musiken, dansen och teatern, och ge dig tips på hur du går vidare i att lära dig behärska ditt ämne.

Till dig som är förälder vill vi göra vårt bästa så att du känner att du har en bra kontakt med oss på Kulturskolan. Det är viktigt så att vi kan göra det bästa för ditt barn. Du är varmt välkommen att maila eller ringa oss. Självklart är du välkommen att hälsa på under lektioner och repetitioner. Om det uppstår problem av något slag, till exempel med lektionstider, kontaktar du ditt barns lärare så försöker vi ordna det efter bästa förmåga.

Under läsåret kommer undervisningen och ensembleverksamheten att brytas av andra aktiviteter. Det kan till exempel vara konserter, instrument- och ämnesdemonstrationer, idrottsdagar, studiebesök, projektdagar, fortbildning för lärare med mera. Det innebär att undervisningen kommer att ställas in några gånger under läsåret. När det inträffar får du besked i förväg.

Ibland händer det att man tappar intresset för sin aktivitet, oftast tillfälligt, men ibland för en längre tid. I båda fallen vill vi att du som förälder tar kontakt med ditt barns lärare. Kanske beror det minskade intresset på något som ganska enkelt går att lösa!

Du är alltid välkommen att diskutera verksamheten med oss på Kulturskolan.

Gällande avgifter, anmälan med mera:

 • vi erbjuder alla nya elever en gratis provlektion, efter denna anses anmälan bindande och eleven debiteras terminsavgift
 • terminsavgift betalas för hela terminen, även om eleven avbryter eller inte kan vara med på alla lektioner
 • vi erbjuder alla elever som börjar vid terminsstart 26 lektionstillfällen per läsår
 • om elev vill sluta sin undervisning ska detta meddelas expeditionen via telefon eller e-post
 • terminsavgift samt instrumenthyra återbetalas inte
 • vi har löpande intagning till våra kurser vilket betyder att det går att anmäla sig när som helst under året.

Hur mycket kostar det?

Terminsavgiften för barn och unga upp till 25 år är 510 kronor. Maxavgiften per familj och termin är 1 840 kronor. För vuxna elever 26 år och uppåt är terminsavgiften 2 240 kronor.
Eventuell instrumenthyra tillkommer.

Vilka är Kulturskolan till för?

Kulturskolan är till för barn och ungdomar i Enköpings kommun. Vi tar även emot vuxna elever om det finns platser kvar.

Får man gå flera kurser?

Det beror på om det är kö till kurserna. En del av våra kurser är väldigt populära, och det är många som står i kö till dem. Då får de som inte går någon annan kurs hos oss gå kursen i första hand.

Kommer alla in?

En del ämnen är det många som söker, och då kan eleven få stå i kö tills det finns en ledig plats. Instrumentundervisning erbjuds i första hand till elever från årskurs 3 och uppåt, därefter erbjuds yngre elever undervisning i mån av plats.

När kommer besked om mitt barn har fått en plats?

Den som har fått plats inför höstterminen får besked senast i juli. Du som ej får besked under juli är placerad i kö och blir kontaktad av oss under läsåret om det blir en ledig plats.

Hur lång är en lektion?

Lektionstiden varierar beroende på gruppstorlek. Den är dock alltid minst 20 minuter per vecka.

Hur ser Kulturskolans läsår ut?

Vi följer i stort sett grundskolans terminstider med lov och studiedagar.

Vad har ni för lärare?

Vi är cirka 25 lärare med pedagogisk utbildning, och flera av lärarna är även aktiva musiker, dansare, koreografer och skådespelare.

Var äger undervisningen rum?

Undervisningen äger främst rum på Kulturskolan på eftermiddagar och kvällar. Vi har även undervisning på en del grundskolor i kommunen.

Kan man hyra instrument hos er och vad kostar det?

Man kan hyra följande instrument hos oss i mån av tillgång:

 • cello
 • fiol
 • klarinett
 • oboe
 • saxofon
 • trombon
 • trumpet
 • tvärflöjt
 • valthorn
 • tuba

Kostnaden för elev upp till 25 års ålder att hyra instrument är 360 kronor per termin. Vuxna betalar 710 kronor per termin.

Varför behöver Kulturskolan mina personuppgifter (GDPR)?

Enköpings kommun ska enligt upplevelsenämndens uppdrag erbjuda kulturskoleverksamhet till invånarna i Enköpings kommun. Du lämnar personuppgifter till oss när du anmäler dig eller ditt barn till Kulturskolans kurser.

Hur länge sparar ni mina uppgifter?

Vi sparar dem under den termin eller läsår du eller ditt barn är anmäld till en kurs hos oss, maximalt 13 månader. Har du då lämnat tillbaka hyrt instrument så raderar vi dig ur databasen. Vill du bli raderad tidigare tala bara med oss så raderar vi dig ur databasen om alla dina eventuella instrument har lämnats åter.
Kulturskolan lyder under offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det betyder att var och en har rätt att begära att få ta del av uppgifter vid kulturskolan. Om uppgifterna kan tas fram med rutinbetonade åtgärder samt att sekretess inte gäller för uppgifterna i fråga enligt offentlighets- och sekretesslagen så ska uppgifterna lämnas ut.

Är min information säker hos er?

Dina personuppgifter lagras i databasen SpeedAdmin som Kulturskolans personal har tillgång till.