Kulturskolans logotyp som består av olika prickar i olika färger samt texten Kulturskolan.

Om Kulturskolan

Vi vill göra vårt bästa för att du ska trivas hos oss. Vi vill hjälpa dig känna glädjen i musiken, dansen och teatern, och hjälpa dig att gå framåt och utvecklas i ditt ämne.

Om oss

Vi erbjuder undervisning i sång, dans, instrumentalspel, drama och teater, musikal, orkesterspel, ensemblespel, körsång med mera. Vi undervisar både i kransortsskolorna och flera av innerstadens skolor, samt i Kulturskolans hus på Kyrkogatan 2.

Vi träffar cirka 1 300 elever varje vecka i våra ämneskurser, och utöver det träffar vi barn på de flesta av kommunens grundskolor i bland annat musiklek i förskoleklass och kompanjonlärarskap i musik i årskurs 2.

Du som är förälder

Till dig som är förälder vill vi göra vårt bästa så att du har en bra kontakt med oss på Kulturskolan. Du är varmt välkommen att maila eller ringa oss. Du är välkommen att hälsa på under lektioner och repetitioner. Om det uppstår problem av något slag kontaktar du ditt barns lärare så försöker vi ordna det.

Under läsåret kommer verksamheten ibland att brytas av andra aktiviteter. Det kan vara konserter, projektdagar med mera. Det innebär att undervisningen kommer att ställas in några gånger under läsåret. När det inträffar får du besked i förväg.

Ibland tappar man intresset för sin aktivitet. Då vill vi att du som förälder tar kontakt med ditt barns lärare. Kanske beror det minskade intresset på något som går att lösa!

Du är alltid välkommen att diskutera verksamheten med oss på Kulturskolan.

Elev väljer att sluta

Om en elev vill sluta ska du meddela expeditionen.

Telefon 0171-625264

E-post: kulturskolan@enkoping.se

Samarbeten med grundskolan

Musiklek

Barn i förskoleklass på en del av Enköpings kommuns grundskolor får del av vår musiklek. Vi sjunger, rör på oss, spelar på flöjter, bygelgitarrer, tonboxar och rytminstrument. Musikleken främjar barnens motoriska utveckling.

Som en förlängning av musikleken kan man på vissa skolor delta i vår instrumentlek i årskurs 1, där vi fokuserar på ett särskilt instrument tillsammans i grupp. Musik- och instrumentleken ger en naturlig start inför att så småningom spela ett specifikt instrument på Kulturskolan.

Musiklek:

 • påverkar språkutvecklingen
 • tränar motoriken (stora och små rörelser)
 • tränar hörseln
 • tränar öga-hand-koordination
 • stärker självkänslan
 • lär ut struktur (vissa ljud på vissa ställen)
 • tränar samarbete
 • lär barnen att ta instruktioner
 • utvecklar fantasin
 • lär barnet att vara medskapare – musikskapare
 • ger oss ett gemensamt språk över alla gränser
 • lär barnet kreativitet – musik av barn, inte för barn

El sistema

Kulturskolan har startat projekt inom El sistema på Enöglaskolan och Rombergaskolan. Alla elever i årskurs 1 och 2 sjunger och spelar stråkinstrument under två tillfällen i veckan tillsammans med lärare från Kulturskolan.

Ett par gånger under terminen välkomnar vi alla föräldrar, syskon och vänner till en träff som kallas Vänstay. En konsert med fika där eleverna får visa vad de och vi tillsammans gör under veckorna. 

Musik i årskurs 2

I flertalet av kommunens grundskolor är Kulturskolan delaktig i musikundervisningen. Tillsammans utvecklar och fördjupar vi arbetet från musikleken och jobbar vidare med grundskolans mål i ämnet musik.

Elev- och föräldra­förening

Som elev på kulturskolan har du möjlighet att bli medlem i vår elev- och föräldraförening, RUM Enköping. RUM Enköping är en lokal dotterförening till Riksförbundet Unga Musikanter (RUM). Den lokala styrelsen består av elever, lärare och föräldrar som arbetar för att göra Kulturskolan bättre på olika sätt. Genom dialog med ledningen för Kulturskolan kan vi tillsammans göra verksamheten bättre.

Varför ska just du/ditt barn bli medlem? Jo, därför att:

 • Det är gratis att vara med.
 • Du/ditt barn får möjlighet att delta i aktiviteter som anordnas av RUM nationellt.
 • Enskilda elever eller den orkester/teater/dansgrupp där eleven deltar kan söka bidrag för egna aktiviteter från RUM Enköping eller RUM regionalt.
 • För varje medlem får RUM Enköping ett bidrag från RUM, som i sin tur får statsbidrag. Pengarna kan RUM Enköping använda för att sponsra olika aktiviteter inom Kulturskolan. RUM Enköping har till exempel betalat resekostnader för studieresor och matkostnader vid läger.

Vanliga frågor och svar

Terminsavgiften för barn och unga upp till 25 år är 550 kronor. Maxavgiften per familj och termin är 1 900 kronor. För vuxna elever 26 år och uppåt är terminsavgiften 2 250 kronor.

Eventuell instrumenthyra tillkommer.

Kulturskolan är till för barn och ungdomar i Enköpings kommun. Vi tar även emot vuxna elever om det finns platser kvar.

Det beror på om det är kö till kurserna. En del av våra kurser är väldigt populära, och det är många som står i kö till dem. Då får de som inte går någon annan kurs hos oss gå kursen i första hand.

En del ämnen är det många som söker, och då kan eleven få stå i kö tills det finns en ledig plats. Instrumentundervisning erbjuds i första hand till elever från årskurs 3 och uppåt, därefter erbjuds yngre elever undervisning i mån av plats.

Den som har fått plats inför höstterminen får besked senast i juli. Du som ej får besked under juli är placerad i kö och blir kontaktad av oss under läsåret om det blir en ledig plats.

Lektionstiden varierar beroende på gruppstorlek. Den är dock alltid minst 20 minuter per vecka.

Vi följer i stort sett grundskolans terminstider med lov och studiedagar.

Vi har cirka 25 lärare med pedagogisk utbildning. Flera av lärarna är även aktiva musiker och dansare.

Undervisningen äger främst rum på Kulturskolan, Kyrkogatan 2. Vi har även undervisning på en del grundskolor i kommunen.

Man kan hyra följande instrument hos oss i mån av tillgång:

 • cello
 • fiol
 • klarinett
 • oboe
 • saxofon
 • trombon
 • trumpet
 • tvärflöjt
 • valthorn
 • tuba

Kostnaden för instrumenthyra för elev upp till 25 år är 360 kronor per termin. Vuxen elev betalar 725 kronor i instrumenthyra per termin.

Enköpings kommun ska enligt upplevelsenämndens uppdrag erbjuda kulturskoleverksamhet till invånarna i Enköpings kommun. Du lämnar personuppgifter till oss när du anmäler dig eller ditt barn till Kulturskolans kurser.

Vi sparar dem under den termin eller läsår du eller ditt barn är anmäld till en kurs hos oss, maximalt 13 månader. Har du då lämnat tillbaka hyrt instrument så raderar vi dig ur databasen. Vill du bli raderad tidigare tala bara med oss så raderar vi dig ur databasen om alla dina eventuella instrument har lämnats åter.

Kulturskolan lyder under offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det betyder att var och en har rätt att begära att få ta del av uppgifter vid kulturskolan. Om uppgifterna kan tas fram med rutinbetonade åtgärder samt att sekretess inte gäller för uppgifterna i fråga enligt offentlighets- och sekretesslagen så ska uppgifterna lämnas ut.

Dina personuppgifter lagras i databasen SpeedAdmin som Kulturskolans personal har tillgång till.