E-tjänster och blanketter för Enköpings kommun

Här hittar du kommunens blanketter och e-tjänster. För att använda våra e-tjänster måste du ha bank-id.

För vissa ärenden kan du välja om du vill ladda ner en blankett eller göra ditt ärende direkt i kommunens e-tjänst.

Om du har skyddade personuppgifter, saknar e-legitimation, dator eller svenskt personnummer kan du inte använda våra e-tjänster.

Förskola och ­­skola

De uppgifter du lämnar för kommunen in i en databas. I databasen finns också dina uppgifter från folkbokföringen. Vi använder uppgifterna för att placera ditt barn i kö och när vi debiterar avgift för platsen. Uppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Det är viktigt att du läser vad som gäller för barn i förskola eller på familjedaghem innan du uträttar ditt ärende.

Ansök om plats

Mottagande av barn/elev som är folkbokförd i Enköpings kommun

Beräkna avgift

Svara på erbjudande om plats

Byta plats

Lämna eller ändra inkomstuppgift, schema/vistelsetid eller kontaktuppgifter

Säg upp plats

Ansök om lovplats

Anpassad kost, läkemedel och egenvård

Det är viktigt att du läser vad som gäller för natt- och helgverksamhet innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktigt att du läser vad som gäller för barn på fritidshem innan du uträttar ditt ärende.

Ansök om plats

Lämna/ändra inkomstuppgift

Säga upp plats

Det är viktigt att du läser vad som gäller för förskoleklass och grundskola innan du uträttar ditt ärende.

Du kan logga in med BankID, Telia eller Nordea. För att kunna göra en ansökan behöver du en e-legitimation. Du ansöker om e-legitimation hos din bank eller hos Telia.

Ansök om plats i förskoleklass

Ansökningsperioden är 1 december –31 december 2023.

Ansök om plats i årskurs 7

Ansökningsperioden är 1 december –31 december 2023.

Ansök om plats i grundskola som nyinflyttad eller nyanländ

Mottagande av barn/elev som är folkbokförd i Enköpings kommun

Byte av skola

E-tjänsten för byte av skola är stängd under skolvalsperioden 1 december –31 december 2023.

Ansöka om plats om du bor i annan kommun

Säga upp plats i grundskolan

Ledighet utanför lov

Anpassad kost, läkemedel eller egenvård

Det är viktigt att du läser vad som gäller för vuxenutbildning innan du uträttar ditt ärende.

Komvux och Komvux som särskild utbildning

I vår e-tjänst kan du:

 • Ansöka till grundläggande och gymnasial Komvux
 • Ansöka till komvux yrkesutbildningar i Enköping
 • Ansöka till Komvux distanskurser
 • Anmäla till särskild prövning
 • Ansöka till grundläggande engelska, matematik, svenska
 • Ansöka till svenska som andraspråk
 • Ansöka till svenska som andraspråk samt svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Ansöka till engelska 5 eller 6
 • Ansöka till matematik 1 eller 2
 • Ansöka till undersköterskeutbildningen - distans

Har du inte tillgång till BankID går det bra att kontakta receptionen för att få en ansökningblankett på papper.

Övriga tjänster:

Svenska för invandrare

Det är viktigt att du läser vad som gäller för skolskjuts och elevresor innan du uträttar ditt ärende.

Skolskjuts för grundskoleelever

Tänk på att rätten till skolskjuts kan påverkas om du väljer en skola som ligger utanför ditt så kallade placeringsområde.

Elevresor för gymnasiet och ersättning

Vårdnadshavar­portalen

Här kan du logga in i vår e-tjänst för att se ditt befintliga skolskjutsärende, bussturer, skriva meddelanden direkt till handläggaren med mera.

Bo, trafik och miljö

Det är viktigt att du läser vad som gäller innan du laddar ner en blankett eller använder en e-tjänst.

Det är viktigt att du läser vad som gäller innan du använder en e-tjänst eller laddar ner en blankett.

Bygglov och anmälan

Vi har en e-tjänst där du enkelt kan:

 • ansöka om bygg-, rivning eller marklov
 • ansöka om förhandsbesked
 • ansöka om strandskyddsdispens
 • anmälningspliktiga åtgärder
 • lämna synpunkter
 • komplettera ett pågående byggärende
 • boka tid för arbetsplatsbesök eller slutsamråd
 • följa dina byggärenden
 • ta del av beslut som sökande och kontrollansvarig
 • ta del av beslut som granne eller sakägare

Blanketter:

Mark och vatten

Det är viktigt att du läser vad som gäller innan du laddar ner en blankett eller använder en e-tjänst.

Det är viktigt att du läser vad som gäller innan du laddar ner en blankett eller använder en e-tjänst.

Det är viktigt att du läser vad som gäller innan du laddar ner en blankett eller använder en e-tjänst.

Det är viktigt att du läser vad som gäller innan du laddar ner en blankett eller använder en e-tjänst. Om du har frågor kan du kontakta Kart- och GIS-avdelningen: kartor@enkoping.se

Det är viktigt att du läser vad som gäller innan du laddar ner en blankett eller använder en e-tjänst.

Det är viktigt att du läser vad som gäller innan du laddar ner en blankett eller använder en e-tjänst.

Det är viktigt att du läser vad som gäller innan du laddar ner en blankett eller använder en e-tjänst.

Fritid och kultur

Omsorg och stöd

Du kan ansöka om stödinsatser utifrån två lagar. Det finns också kommunala riktlinjer som vård- och omsorgsnämnden har antagit.

Det är viktigt att du läser vilka regler som gäller innan du uträttar ditt ärende.

För att ansöka om avdrag för dubbla boendekostnader eller förhöjt minimibelopp behöver du även skicka in blanketten för "inkomst- och utgiftsförfrågan" där du ger ditt medgivande. Det är inte möjligt att ladda ner blanketten "inkomst- och utgiftsförfrågan" från vår webbplats. Kontakta vårt kontaktcenter för att få den hemskickad.

Det är viktigt att du läser vilka regler som gäller innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktigt att du läser vilka regler som gäller innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktigt att du läser vilka regler som gäller innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktigt att du läser vilka regler som gäller innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktigt att du läser vilka regler som gäller innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktigt att du läser vilka regler som gäller innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktigt att du läser vilka regler som gäller innan du uträttar ditt ärende.

Familjerätten

Det är viktigt att du läser vilka regler som gäller innan du uträttar ditt ärende. Vill du anmäla intresse via blankett kan du kontakta kommunens kontaktcenter eller socialförvaltningens reception.

Det är viktigt att du läser vilka regler som gäller innan du uträttar ditt ärende.

Företag och arbete

Det är viktig att du läser vad som gäller för avfall och farligt avfall innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktigt att du läser vad som gäller för att få sälja folköl innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktigt att du läser vad som gäller för grävning och schaktning innan du uträttar ditt ärende.

Om du inte har inloggningsuppgifter till e-tjänsten klickar du på länken under inloggningsrutan för att registrera dig och skapa ett konto. De flesta schakttillstånd går via e-tjänsten. Är du osäker eller behöver mer information kan du kontakta oss.

Det är viktigt att du läser vad som gäller för att få bli utförare av hemtjänst eller hemsjukvård innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktig att du läser vad som gäller för kommunalt vatten och avlopp för dig med ny verskamhet innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktigt att du läser vad som gäller för att få sälja receptfria läkemedel innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktigt att du läser vad som gäller när du ska underrätta om driftstörning innan du uträttar ditt ärende.

Kommun och politik

Om du vill göra en felanmälan, ställa en fråga, lämna synpunkt eller klagomål kan du kontakta oss.

Det är viktigt att du läser vilka regler som gäller innan du uträttar ditt ärende.

Det är viktigt att du läser vilka regler som gäller innan du uträttar ditt ärende.