Anslags­tavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel:

  • kommunfullmäktiges möten
  • justering av protokoll
  • tillkännagivanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen.

Du har rätt att överklaga beslut.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2024-06-27

Paragrafer: 128-150

Anslaget: 2024-06-28

Tas ner: 2024-07-19

Sista dag att överklaga: 2024-07-18

Förvaras: Socialförvaltningen, Källgatan 4-6

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2024-06-13

Paragrafer: 94-115

Anslaget: 2024-06-20

Tas ner: 2024-07-22

Sista dag att överklaga: 2024-07-21

Förvaras: Socialförvaltningen, Källgatan 4-6

Protokoll 240613_Bortredigerad.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2024-06-13

Paragrafer: 108-127, varav paragraf 108 är omedelbart justerad

Anslaget: 2024-06-20

Tas ner: 2024-07-22

Sista dag att överklaga: 2024-07-21

Förvaras: Socialförvaltningen, Källgatan 4-6

Övriga anslag

Det finns inga meddelanden just nu