Kontakt­familj eller kontakt­person

Du kan anmäla intresse att bli kontaktperson eller kontaktfamilj till barn i olika åldrar. De behöver en trygg och stabil tillvaro samt regelbunden stöd i sin vardag.

Som kontaktperson eller kontaktfamilj blir du ett viktigt stöd i barnets vardag. Ni träffas regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans. Att få en kontaktfamilj eller kontaktperson är en frivillig insats som grundar sig på barnets behov.

Krav och behov

I stort sett kan vem som helst bli kontaktfamilj eller kontaktperson. Det viktigaste är att du kan erbjuda en trygg och stabil tillvaro och att du har tid, utrymme och tålamod. Du ska vara en god förebild och kunna arbeta i team. Du kan vara gift, i förhållande eller ensam­stående. Du kan bo i lägenhet eller i hus på landet eller i stan.

Vi har alltid behov av nya kontaktfamiljer och kontaktpersoner till barn i olika åldrar. Välkommen att anmäla ditt intresse.

Regelbundna träffar och stöd

Som kontaktfamilj eller kontaktperson träffar du regelbundet ett barn. Hur ofta och hur länge beror på barnets behov. Det kan handla om några dagar i veckan eller månaden.

Du ger stöd till barnet, till exempel genom att ge det ett nytt nätverk eller nya rutiner. Det kan också handla om att bryta en negativ utveckling hos barnet. Det är viktigt att du lyssnar på vad barnet tycker och har önskemål om.

Du behöver ha kontakt med socialförvaltningen och ibland med barnets föräldrar. Som kontaktfamilj eller kontaktperson har du tystnadsplikt

Utredning avgör om du är lämplig

Det finns inga specifika krav på dig som vill bli kontaktfamilj eller kontaktperson. Vi gör en utredning och bedömer om du är lämplig.

Vi kan bland annat titta på:

  • din livssituation
  • dina personliga förutsättningar och egenskaper
  • om du har uppgifter i socialförvaltningens register i kommuner du bott i
  • om du har uppgifter i polisens misstanke- och belastningsregister.

Stöd och ersättning

När du har tagit emot ett barn ger vi dig råd, stöd och annan hjälp som du behöver. Du får ersättning för uppdraget. En del av ersättningen består av de faktiska kostnaderna som du har för barnet och en del består av ett fast arvode.

Beloppen är baserade på Sveriges Kommuner och Regio (SKL) rekommendationer. Beloppen kan variera från kommun till kommun och utifrån barnets behov. Arvodet är skattepliktigt, sjukpenning- och pensionsgrundande. Däremot berättigar det inte till tjänstepension eller ersättning inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen.

Längd på uppdraget

Uppdraget pågår så länge som barnet har behov av dig som kontaktfamilj eller kontaktperson. Det kan handla om några månader upp till flera år. Det är socialförvaltningen som beslutar om uppdraget ska avslutas. Du kan också själv ta initiativet till att avsluta uppdraget.

Anmäl intresse

Du kan fylla i vår blankett och anmäla intresse av att bli kontaktfamilj eller kontaktperson.