Författnings­samling

Kommunen har en författningssamling. I den kan du själv läsa mer om vilka lokala regler och föreskrifter kommunen fattar beslut om.

Hitta på sidan

Övergripande planer

Kommunfullmäktige och nämndernas planer

Vid sidan av kommunallagen och andra lagar har varje kommun ett antal lokala regler och föreskrifter som kommunen fattar beslut om. De måste vara samlade på ett ställe, som kallas författningssamling.

De ska finnas samlade för att du ska känna till vilka regler som finns i form av till exempel olika avgifter eller ordningsregler. Författning eller föreskrift är andra ord för bindande regler som tagits fram av något beslutande organ. I kommunen är det i första hand kommunfullmäktige som beslutar sådana regler men ibland också de kommunala nämnderna. Besluten att anta reglerna kan överklagas av medborgare i kommunen.