Fakturera kommunen

Vi vill att de leverantörsfakturor som du skickar till Enköpings kommun ska bli rätt. Alla fakturor som skickas till offentlig sektor ska vara e-fakturor.

Kommunens organisationsnummer: 212000-0282

Beställar-id och betalningsvillkor

Ange rätt beställar-id

Enköpings kommuns förvaltningar och avdelningar gör många inköp. För att leverantörsfakturor ska komma till rätt mottagare och betalas i tid är det viktigt att du som leverantör får ett korrekt beställar-id (sjusiffrigt) från kommunens beställare. Saknas beställar-id kan inte fakturan hanteras.

Betalningsvillkor och avgifter

Betalningsvillkor: 30 dagar efter fakturadatum. Faktureringsavgift och expeditionsavgift betalas inte. Dröjsmålsränta betalas enligt räntelagen. Den beräknas efter gällande referensränta.

Regler och uppgifter för e-faktura

Enköpings kommun tar emot e-fakturor via Peppol. Dessa e-fakturor ska skickas i formatet Peppol Bis Billing 3.

Vi kan även under en övergångsperiod ta emot fakturor via vår VAN-operatör i formatet Svefaktura samt via en onlinetjänst.

För användandet av VAN-operatör, kontakta ditt företags samarbetspartner för anslutning. Vår VAN-operatör är Pagero.

Enköpings kommuns identiteter

Enköpings kommuns Peppol-id: 0007:2120000282

Enköpings kommuns identitet hos Pagero är vårt organisationsnummer/partsidentitet: 2120000282

Vi använder inte GLN-nummer.

Innehållskrav

Samtliga fakturor som skickas till Enköpings kommun ska ha ett giltigt beställar-id som alltid består av sju siffror. Ange detta sjusiffriga beställar-id i "Er referens", i fältet:

<Invoice><cbc:BuyerReference avseende PEPPOL BIS Billing 3-fakturor respektive i fältet <Invoice><RequisitionistDocumentReference><cac:ID> avseende Svefakturor.

Bilagor

Vi tar emot inbäddade bilagor, ej separata.

Beställar-id

När du skickar en faktura till Enköpings kommun måste du ange ett beställar-id. Enköpings kommuns beställar-id ska bestå av sju siffror.

Varje kostnadsställe inom Enköpings kommun har ett eget beställar-id som är lika med ett ansvarsnummer. Personen som beställer varor eller tjänster hos ditt företag är ansvarig för att uppge sitt beställar-id. I annat fall måste du som leverantör fråga efter det för att vi ska kunna hantera er faktura.

Fakturans innehåll

För att en e-faktura till Enköpings kommun ska kunna hanteras finns krav på vad den ska innehålla för information:

 • Kommunens faktureringsadress:
  Enköpings kommun
  Box 924
  745 25 Enköping
 • Ditt namn och företagets adress
 • Ditt organisations-/momsregistreringsnummer
 • Ditt företags bankgiro eller plusgiro
 • F-skattsedel (om du har det)
 • Beställar-id (7 siffror), ( =ett ansvarsnummer )
 • Enköping kommuns organisationsnummer 212000-0282
 • Enköping kommuns momsregistreringsnummer SE212000028201
 • Fakturadatum och fakturanummer
 • Kommunens beställare (namn)
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp och momssats
 • Specifikation av varor och tjänster som faktureras

Verktyg för att skapa e-faktura

Enköpings kommun tillhandahåller också en webbportal via Pagero i vilken leverantörer kan skapa elektroniska fakturor kostnadsfritt.

Kontakt

E-post: support@pagero.com
Telefon: 010 457 68 70

Om e-faktura

Sen den 1 april 2019 ska alla fakturor som skickas till offentlig sektor vara e-fakturor.

Skillnad på pdf-faktura och e-faktura

En pdf-faktura är en pappersfaktura i digitalt format. Den räknas därför inte som en e-faktura. Enköpings kommun tar idag inte emot pdf-fakturor.

Fördelar med att använda e-fakturor

 • Du effektiviserar din fakturahanteringsprocess
 • Du slipper skriva ut och lägga fakturor i kuvert samt betala för papper, kuvert och porto.
 • Det går snabbare då fakturan når fram på sekunder istället för dagar
 • Risken för fel minskar då manuellt arbete minimeras
 • Det är mer miljövänligt då det inte behövs några pappersutskrifter

Pappersfaktura

Sen den 1 april 2019 är det ett lagkrav att alla fakturor som skickas till offentlig sektor ska vara e-fakturor. Undantag från ovan lag gäller om du redan har ett avtal med kommunen där det står att du kan fakturera via pappersfaktura. Men när det avtalet sedan löper ut, förlängs eller ett nytt skapas måste du fakturera via​ e-faktura.

Relaterad information