Rapportera tillgäng­lighets­problem på webb­platsen

Upplever du tillgänglighets­problem på våra webbplatser får du gärna ge återkoppling genom vårat formulär.

Formulär för att rapportera tillgänglighets­problem

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Fyll i formuläret för att skicka in din rapport. Fält med asterix (*) är obligatoriska.

Du kan också kontakta oss via telefon eller e-post.

Telefonnummer: 0171-62 50 00

E-postadress till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se


Beskriv med ord. Skicka gärna med en länk till aktuell webbsida.
Jag vill ha ett svar på min rapport * (obligatorisk)
Välj om du vill ha ett svar från oss och i så fall hur. Glöm inte att fylla i dina kontaktuppgifter.
Jag vill ha ett svar på min rapport
E-posten ska innehålla ett @-tecken

Hantering av person­uppgifter

Kommunledningsförvaltningen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar in. Vi samlar in dem för att förbättra webbplatsens tillgänglighet, men det är frivilligt vilka uppgifter du väljer att lämna.

Tänk på att om du inte lämnar några kontaktuppgifter kan vi inte återkomma till dig om vi behöver ytterligare information.

När du fyller i uppgifterna i detta formulär passerar uppgifterna leverantören av vårt webbpubliceringssystem.

Om du inte vill använda det här formuläret för att göra din anmälan kan du kontakta kommunikationsavdelningen.

Telefonnummer: 0171-62 50 00

E-postadress till kommunikationsavdelningen: kommunikation@enkoping.se